Υπηρεσίες

Ατομική ψυχοθεραπεία ενηλίκων

 • Διαταραχές διάθεσης (π.χ. Κατάθλιψη, Διπολική διαταραχή)
 • Κρίσεις πανικού, άγχος, φοβίες
 • Απώλεια, πένθος
 • Ψυχοσωματικές διαταραχές και χρόνιος πόνος
 • Διαταραχές ύπνου
 • Διαταραχές πρόσληψης τροφής
 • Έμμονες ιδέες και ψυχαναγκαστικές συμπεριφορές
 • Σεξουαλικές διαταραχές
 • Δυσκολία στις διαπροσωπικές σχέσεις
 • Δυσκολία προσαρμογής στον εργασιακό χώρο
 • Αυτογνωσία, αυτοπεποίθηση

Ψυχοθεραπεία παιδιών και εφήβων

 • Χαμηλή αυτοεκτίμηση
 • Διαταραχές άγχους / Φοβίες
 • Δυσκολίες συμπεριφοράς (π.χ. επιθετικότητα, απόσυρση)
 • Σχολικός εκφοβισμός
 • Διαταραχές διατροφής
 • Διαταραχές ύπνου
 • Διαζύγιο γονέων
 • Απώλεια / Πένθος
 • ΔΕΠ-Υ (Διάσπαση Ελλειμματικής Προσοχής με/χωρίς Υπερκινητικότητα)
 • Φάσμα Αυτιστικών Διαταραχών (ΦΑΔ)
 • Νοητική στέρηση
 • Ψυχοσεξουαλικές διαταραχές

Συμβουλευτική ζεύγους

 • Συγκρουσιακή επικοινωνία
 • Συναισθηματική απομόνωση
 • Σεξουαλική δυσλειτουργία

Συμβουλευτική γονέων

 • Διαχείριση συγκρούσεων
 • Ζητήματα οριοθέτησης - κανόνων
 • Διαζύγιο
 • Απώλεια - Πένθος
 • Ενίσχυση αυτοεκτίμησης του παιδιού
 • Υιοθεσία

Ψυχοθεραπεία μέσω διαδικτύου

 • Σε άτομα που αντιμετωπίζουν δυσκολία μετακίνησης
 • Σε όσους διαμένουν στο εξωτερικό και επιθυμούν να διεξάγεται η διαδικασία της ψυχοθεραπείας στη μητρική τους γλώσσα
 • Σε όσους ταξιδεύουν συχνά στο εξωτερικό
 • Σε κατοίκους περιοχών χωρίς πρόσβαση σε υπηρεσίες ψυχολόγου